#چالش_صدروزه_,وبلاگ‌نویسی

روز هشتاد و نهم

بیمارستان نابیمارستان بندرلنگه

 

دوشنبه ظهر مادرم که سرطان دارد و بعد از یک دوره شیمی درمانی در فروردین ماه ۱۴.۱ مرحله سومش را به دلیل رنج و درد زیاد استخوان نپذیرفت و اکنون که حدود یک سال گذشته است گویا مجدد بیماری‌اش عود کرده و در ریه‌ها و سطح شکمش آب جمع شده است که موجب تنگی نفسش شده بود ناچار با اورژانس راهی بیمارستان شهدا شدیم. آن قدر محیطش آلوده و همیشه شلوغ و شیر تو شیر است که همیشه برای رفتن غصه عالم مرا دربر می‌گیرد.

 

شانس بد ما تصادفی صورت گرفته و سه جوان را همزمان با هلیکوپتر آوردند و بر شلوغی محیط اورژانس و بی‌در و پیکری‌اش افزودند. تا اینکه بعد از نیم ساعت سر پا بودن و مادرم در ویلچر با آن حال نشستن با حسن توجه زیاد دکتر زارعی که دکتری با لهجه شیرین یزدی است بر تختی خوابانده شد. وقتی پرداخت‌ها انجام شد و دکتر شیفتش عوض شد دکتر جدید توضیحات کامل و درخواست‌مان مبنی بر کشیدن آب شکمش را شنید ظرف ده دقیقه سوزنی بر سمت راست شکمش نشاند و کیسه بر آن آویخت و گفت هر وقت پر شد خبر دهید. نیم ساعته کیسه دو لیتری پر شد و گفتند خالی‌اش کن تا دوباره پر شود.

 

جالب است که این کار‌ها که وظیفه تنظیف‌کارهاست را هم به همراه مریض البته با حالتی طلبکارانه محول می‌کنند. که جای اعتراضی نماند.

 

نکته‌ای که در این رابطه فقط می‌خواهم بگویم آن است که ظرف دو سال گذشته که مراجعاتم به دلیل بیماری مادرم به بیمارستان زیاد شده است متوجه شده‌ام به مرور کمتر دکتری و بیشتر پرستاران روپوش سفید نمی‌پوشند.

 

 حتی موقع انجام عمل سرپایی در اتاق عمومی بخش هم دکتر بدون روپوش آب ریه و شکم مادرم را کشید. 

 

این فرهنگ نپوشیدن روپوش نمی‌دانم از کجا آمده است؟ یا از کم دانشی من است که چرایی این پوشش برایم مهم است. و یا از کم دانشی دکترها و یا عدم مسولیت‌شناسی در قبال مریض‌ها است که روز به روز کم‌رنگ‌تر می‌شود.

 

تذکر هم در هیچ موردی جز آن که موجب خصومت و بی‌توجهی بیشتر شود نتایج دیگری تا به حال نداشته است.

 

دلم می‌خواست بتوانم به رییس بیمارستان دکتر سپهر اسماعیلی بگویم چرا هیچ نظارتی بر بیمارستان به هیچ شکلی ندارد. اما شاید دلیلش آن است که هیچ فردی در هیچ جای مملکت بر جای درست خود ننشسته‌ است و دلیل این هرج و مرج در تمام ارگان‌ها و سازمان‌ها و حتی بیمارستان که بسته به جان‌مان است همین باشد که جای اعتراضی هم نگذاشته است. 

 

#یادداشت_روز

#مهناز_روحانی

#رییس_بیمارستان_سپهر_اسماعیلی

#دکتر_سپهر_اسماعیلی