راپورت نشست ١۶۶قهوه قجری ١۴٠٢/٠٣/٠۴

راپورت نشست ۱۶۶         ۴ خرداد ۱۴۰۲

خوش بود در بزم یاران بلبلی

خاصه در منقار او برگ گلی 

(ناصرالدین‌شاه قاجار)

محفل با پیش‌نهاد شوق‌انگیز ایجاد پادکست قاجاری توسط جناب مستطاب سلطان‌العلما پایدارالسلطنه قمشه‌ای قمشه‌زی با شور و حال آغازیدن گرفت.

راضیه‌خاتون و سیاح‌السلطنه با گشودن صوتشان پیش‌نهاداتی درزمینۀ قاراقترسازی، قمدی‌نویسی به‌سیاق برنامۀ «صبح جمعه با شما» ارائه نمودند و دیگر حضار پیش‌نهاداتی مرقوم داشتند.

سیاح‌السلطنه اشارتی به پست اینستاغرامی‌شان در سفر به ویتنام نمودند که چون در ده فوتوغراف توضیحات داده شده بود محفلمان باشرح ماوقعشان به فرح و طرب ناشی از خاطرات شیرینشان آغشته گردید.

متعاقب آن مهباخاتون درمورد قجرنویسی پرسشی کردند که دوستان روشن‌الصوت شرح مبسوطی بر این که محفلمان حالت کلاسی نداشته و ندارد  و آن‌چه حضار آموخته‌اند از خواندن کتاب‌های بهرۀ ژاپن و شرح زندگانی من و نامه‌های میرزاملکم‌خان و دیگر متون بوده است و البت نکات قجری خاص در نوشته‌ها را نیز ریزبه‌ریز عنوان نمودند. سلطان‌العلما نیز بر شرکت در نشست‌ها و توجه به نوع نگارش متن‌ها و سبک‌های متفاوت نمود.

جناب سیاح‌السطنه به نوع نوشتار نادرمیرزای سره‌نویس اشارتی نمودند که باب سخن درمورد سره‌نویسی را برای سلطان‌العلما گشودند و به‌سبک سره‌نویسی یغمای جندقی اشارتی نمودند.

در پایان، راضیه‌خاتون برای موضوع پادکست، «به‌توپ‌بستن مجلس» را پیش‌نهاد دادند و دیگر دوستان نیز تکمله‌ای بر موضوع داشتند؛ ازجمله ببری‌خان و جیران و مهدعلیا و… . قرار بر آن شد که شب بعد مجدداً و مفصلاً درموردش بحث و فحص شود تا حصول نتایج عملی صورت گیرد.

راپورتچی مهنازخاتون روحانی‌الاصل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *