#چالش_صدروزه_وبلاگ‌نویسی

روز ۹۹

تمرین دوره نونامه نویسی پگاه جان جهانگیرنژاد مرا بر آن داشت که فهرست حسادت‌هایم را با ۱۰ لغت انتخابی‌اش بنگارم.

 

آیا شما تا به حال حسادت‌هایتان را لیست کرده‌اید؟

 

۱. حسادت می‌کنم به پرندگانی که صبح با طلوع آفتاب پشت پنجره دلباز اتاقم سرخوشانه نغمه سرایی می‌کنند و فضا را با انعکاس موسیقی کاینات به سرخوشی حاصل از آن می‌آلایند.

 

۲. حسادت می‌کنم به مادرانی که هر روز پسرانشان را می‌توانند ببینند و در آغوش بگیرند و با بذل مهر جان‌پناهشان باشند.

 

۳. حسادت می‌کنم به تمام کتاب‌خوانانی که محدودیت جا در کتابخانه‌شان ندارند و هر کتابی را که دوست دارند می‌خرند.

 

۴. حسادت می‌کنم به آنان که روزی یک کتاب می‌خوانند.

 

۵. حسادت می‌کنم به تمامی دانشجویان سرخوشی که قدر این لحظات را که بعدها با حسرت یادآورش می‌شوند را نمی‌دانند.

 

۶. حسادت می‌کنم به تمامی آنان که پدر و مادرشان زنده‌اند.

 

۷. حسادت می‌کنم به زنانی که شجاعانه در پی ریشه‌کن کردن ریشه ظلم و فساد با از دست دادن فرزندان‌شان غریب و بی‌جان‌پناه می‌مانند.

 

۸. حسادت می‌کنم به آنان که بیش از پنج زبان را به راحتی صحبت می‌کنند.

 

۹. حسادت می‌کنم به سرخوشی و بی‌خیالی و راستگویی و صداقت و مهرورزی تمام کودکان جهان.

 

۱۰. حسادت می‌کنم به بخشندگی آنان که جز تکه نانی برای خوردن ندارند و حاضرند آن را هم با آن کس که نیازمند است تقسیم کنند.

 

۱۱. حسادت می‌کنم به تمامی نخبگان جوان‌مان که سرزمین و جایگاهشان را در ایران ترک می‌کنند و غریبانه زندگی می‌کنند.

 

#نو_نامه

#مهناز_روحانی

#حسادت_می_کنم