از امروز باز هم به پیشنهاد استاد گرانقدرم استاد شاهین کلانتری  این برگه را از امروز 9.9.1402 را آغاز می‌کنم باشد که با رهروی از ایشان، چون ایشان بدرخشم. آمین.