صفحات صبحگاهی راچه زمانی بنویسیم؟

امروزدرلایوروزانه زبان آورساعت ۱۸:۰۰استادگرامی جناب شاهین کلانتری این متن زیباراخوندند که چون شاهدی برنکویی صفحات صبحگاهیست اینجا مینویسمش:

«اگر خواب  سواحل ذهن است. روزمره باید تپه و دامنه باشد. طالع نوشتن در وقت بیداری و در طلوع خورشید از هر زمان دیگری سعدتر است . وقتی ذهن هنوز چندان مرتفع وهوشیار نیست کمترغشی در ذهن هست .دور از ذهن نیست که خضوع روح در نیایش صبح  نزد خدا پذیرنده تر است . انگار در هنگامه صبح پادشاه جهان بیشتربا بندگانش گفتگومی کند.

اوایل فکر می کردم این که می گفتند نامه را اول صبح قبل صرف صبحانه بنویسید صرفن ژست شیک انگلیسی- فرانسوی است. حالا بعد نوشتن این نامه ها به تو می نویسم ،شعف نامه ناشتا چیز دیگری است! این را هم به یاد داشته باش که نوشتن نامه ی اول صبح کار هر آدمی نیست؛ خیلی سیال است، با یک موضوع نامشخصی شروع می شودو با یک منگی ناآشنایی تمام می شود…..

من که پنج بارتاحالاخوانده امش غیرازاینجانوشتنش وهرباربیشترلذت بردم. ودریافتمش .چون صفحات صبگاهی رامدتهاست که می نویسم وشایدروشنی جانم راکه حتی درچشمانم هویداگشته راازآن دارم بی پروایی درنوشتن صفحات صبگاهی ومداومتش موهبتهایی رابسویت جاری میکندکه باتداومش درطول زمان اثراتش ظاهرمی شود هم درجسمت هم درجانت .

خوش بنویسید🌹👌

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *