«گسترش دایره لغات»با کلمه برداری روزانه

دسته
در وبینارهای روزانه جناب استاد شاهین کلانتری عزیز که هرروز ساعت ۱۸:۰۰ازشنبه تا چهارشنبه هرهفته برگذار می شود ایشان ازتاریخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۱پیشنهاددادند که هرروز پنج کلمه خاص راکه می شنویم یا می خوانیم رادرکانال وبینارهای اهل نوشتن بنویسیم ومن از آن روز این پنج کلمه هارا دردفتری که به این کاراختصاص داده ام هر روز یادداشت می کنم وازامروز تصمیم گرفتم آنها را بمرور دراینجا هم بیاورم که هم برای خودم یادآوری باشد هم اینکه همچون دفتری داشته باشمش.
۱۹/۱۱/۱۴۰۱صلاحیت – صله رحم – صورفلکی _ صیقلی _ صوفی

۲۰/۱۱/۱۴۰۱ صراحت کلام _ شدت کلام _ظرافت کلام _ فصاحت کلام _ ایجاز

۲۱/۱۱/۱۴۰۱ مفلوک _ ملازم _ میانحالی _ تحدید_تهدید

۲۲/۱۱/۱۴۰۱ تندطبعی _ تشرزدن _ تقبیح _ اهمال _ التجا

۲۳/۱۱/۱۴۰۱ بدعت _انشعاب _ آبگونگی _ آب مالی_ آتش باری

۲۴/۱۱/۱۴۰۱ آزرمگین _ آغازگاه _ ابتیاع _ ابتلا _ بدعت

۲۵/۱۱/۱۴۰۱ اجتناب _اشتعال _ احتراز _ احتراق _احاله

۲۶/۱۱/۱۴۰۱ آژان _آژان کشی _ آستانبوسی _ استحصال _ استرحام

۲۷/۱۱/۱۴۰۱ استغنا _استقصا _ استمالت _انگشدانه _ انیس

۲۸/۱۱/۱۴۰۱ وسش _وسیدن _ ژیان _رزم آهنگ _ چامه

۲۹/۱۱/۱۴۰۱ میغ _لازم الاذعان _ امتثال _ حبسیه _تمشیت

۳۰/۱۱/۱۴۰۱ گفتارگون _ بازی نویسی _مغلق گویی _ شکوه کلام_ عروسکخانه

۰۱/۱۲/۱۴۰۱ تیمچه _ پاچه ورمالیده _ پیشخان _ جوال _ خیت

۰۲/۱۲/۱۴۰۱ دیوان سالاری _ ژیگولو _ طنطنه _ چاتمه _کروفر

۰۳/۱۲/۱۴۰۱تابه تا _ تاج الملوک _ پیچاپیچ _ ترموس _جنم

۰۴/۱۲/۱۴۰۱ چاییدن _ حق گزار _ دیلماج _ شرجی_ زندان سروده

۰۵/۱۲/۱۴۰۱ رودوارخواب_غوطه وری_ گستره خواب _رخوتناک_ گوارایی رویا

۰۶/۱۲/۱۴۰۱ ساغری _ سعدونحس _ظهرنویسی _ عجین _قسی القلب

۰۷/۱۲/۱۴۰۱ دودخیز _آداب دانی _ طراده _ فرشته کشتارگر( ازکتاب آئورا _کارلوس فوینتس)

۰۸/۱۲/۱۴۰۱تمنایی تسخرزن _ عذابی بی شفقت _ ماه پریده رنگ بهد از باران (ازکتاب آئورا)

۰۹/۱۲/۱۴۰۱ کچلک ذوق مچلک راشبنامه ی زلف شعر موزون می کند.

۱۰/۱۲/۱۴۰۱ چون شعر شبگون بر دوش طنازی نمی کند.

۱۱/۱۲/۱۴۰۱ آسان جوی پروازخوی _ تنبل قریحه ی بی دست وپای

(آخر شاهنامه _مهدی اخوان ثالث

۱۲/۱۲/۱۴۰۱ آتش بسفرنده _یخ سوزان _شادکامی طلب شده _شر حاضر_طالع محتوم (آئورا کارلوس فوئنتس)

۱۳/۱۲/۱۴۰۱ شاهه زاده شدن خود باشد_ مرگ بانو دست ناخورده می ماند (آئورا)

۱۴/۱۲/۱۴۰۱ دختران زوال _ پادافره _ بسترسایه ها_ دل تاریکی_
۱۵/۱۲/۱۴۰۱ زاده ی واژه _ خوارشده ی فقر_ زندانی زمان

۱۶/۱۲/۱۴۰۱ «زندگی می تواند نا شادمانه باشد » آنگاه که امید از میان می رود اما تمنا دست نخورده می ماند. (

شعری از جاکومولئوپاردی صفحه ۷۰آئورا_کارلوس فوئنتس)

۱۷/۱۲/۱۴۰۱ مهتاب فصل بارانی _ صاعقه صنوبری _موی گره گاهش ریخته بود_ لغزان لغزان _ رقصانی واژه ها

۱۸/۱۲/۱۴۰۱ کرشمه _ چرخ چاچی _

گه ز طاقاطاق گردن ها زدن    طاق طاق جامه کوبان ممتهن

«مولانای جان»

۱۹/۱۲/۱۴۰۱ ترنگاترنگ چنگ _ گل چرخ _ آدم خوش تعریف

۱۹/۱۲/۱۴۰۱ آیا کتابی بی پدر،مجله یتیم در این دنیا وجود دارد؟

کتابی که زاده ی کتاب های دیگر نیست.

ورقی ازکتابی که شاخه ای از شجره ی پر شکوه تخیل ادبی آدمی نباشد؟

آیا خلاقیتی بدون سنت هست؟ و آیا سنت بدون نوشدن،آفرینش جدید، نورستن قصه های دیرنده، دوام می یابد؟

«آئورا _کارلوس فوئنتس – صفحه ۷۶-۷۷»

۲۰/۱۲/۱۴۰۱ محبس کتابها _ حامی جنون تو کیست؟ تبارقصه های ژاپنی_ مقهور روشنایی بسیارکهن شدن «آئورا»

۲۱/۱۲/۱۴۰۱ زیبای مرگ آفرین _عروس شبح گون _ضرس قاطع _ذوق علیل _قلم بنجل

۲۲/۱۲/۱۴۰۱ عدیده _اغماض _احداث _ذهن پریشبده _فاسق بی آزار

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *