نامه دوم زن قاجاری به همسرش

مهنازروحانی تمرین قاجارنویسی 

نامه دوم زن قاجاربه همسرش

بسم حبیب العشاق      

تصدق وجودمبارکت شوم ،ازاحوالات کمینه بخواهیدسلامت هستم. ازسرمای استخوان سوزتهران جان به دربردم اماازفراقتان اگربیش ازاین باشد شایدنه. تلگراف ارسالی که ازسلامتی وجودمبارک عرضه داشته اید دریافت شد. ازخبرسلامتی تان شادمان اماازبی مهری تان به این کمینه بسیارآزرده خاطرگشته. اشک هاریختم که این کمترین برایتان ارزش چنددقیقه وقت برای نگاشتن چندکلام نامه ندارم ،اما وقتی چشمانم به هدایایتان که شانه آراسته به پرهای رنگین قیمتی وروغن خوشبوی تقویت موی هندی افتاد،غم بی مهریتان ازدلم رخت بربست وازدلم گذرکردکه شایدکارشاقتان فرصتی برای نگارش نگذاشته. زنگارکدورت ازخاطرم زدوده شد. مراواداربه نگاشتن این مرقومه نمود. امیدکه دل ازدل ماخالی نکنید که روز دلسردشدنتان روزمرگمان است. درنظرداشته باشیدهمین چندکلمه مرقومه محبت آمیزتان مرهمی است بر دل هجران کشیده که ازدوری شمادرتب فراقتان می سوزدوازبی قراری گاه ساعتهاتاب یک جانشستنش نیست.

رفتم وبردم داغ توبردل 

وادی به وادی منزل به منزل

شرح دلتنگی ام به درازاکشیدوچشمان مبارکتان آزرده گشت.

تازمانی که خداوندجانم قربان شماکند چشم انتظارقدوم مبارکتان هستم.

تصدقت مهنازبانو    

بوقت آدینه صبح نهم جمادی الثانی ۱۴۴۴

بتاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ نگاشته شده است بعنوان تمرین قهوه قجری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *