برشی از کتاب

برشی از کتاب

هستند کسانی که از آنچه دارند با شادی می‌دهند، و پاداشِ آن‌ها همان شادی‌ست.

و هستند کسانی که با درد می‌دهند، و آن درد تعمیدِ آن‌هاست.

و هستند کسانی که می‌دهند و از دَهش دردی نمی‌کشند، حتی شادی هم نمی‌خواهند و نظری به ثواب هم ندارند؛

این‌ها چنان می‌بخشند که در دره‌های دوردست، بته‌ای عطر خود را در فضا می‌پراکند.

با دستِ این کسان است که خداوند سخن می‌گوید، و از پسِ چشمِ این کسان است که او به زمین لبخند میزند.

 پیامبر_و_دیوانه     جبران_خلیل_جبران

نام کتاب : بابا لنگ دراز   جین وبستر

بابا لنگ دراز عزیزم …

بعضی آدم‌هـا را نمي‌شود داشت؛ فقط می‌شود يـک جـور خـاصـی دوسـتـشـان داشـت. بعضی آدم‌ها اصلا برای اين نيستند که برای تو باشند يـا تـو بـرای آن‌هـا! اصلا به آخرش فکر نمیکنی آن‌ها برای اينند که دوستشان بداری !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *