نظری برکتاب «تحصیل کرده،تاراوستوور»

کتاب تحصیل کرده

-تارا وستوور tara westover

_ ترجمه علی ایثاری کسمایی

_نشر آموت

چاپ سوم ۱۴۰۰

از پر فروشترین های نیویورک تایمز

«زندگینامه ای که شانه به شانه آثارکلاسیک بزرگانی چون جینت وینترسون ولورنا سیج قرارمی گیرد-جذاب و در نهایت مسرت بخش»   ساندی تایمز

کتاب با دو جمله زیر آغاز میشود:

گذشته زیباست زیرا انسان هرگز احساس زمان حال ر ادرک نمی کند.بعدها آن احساس گسترش می یابد. به همین خاطر است که احساسات کاملی دربارهٔ حال نداریم و احساسمان فقط درباره گذشته است.

«ویرجینیا ولف»

عقیده نهایی من این است که آموزش باید به منظور بازسازی مداوم تجربه انجام شود؛ و فرآیند آموزش و هدف آن برابر و مشابه است.

« جان دیوی»

شروع کتاب از زبان تارای هفت ساله است که با توصیف محیط زندگیش آغاز میشود و تمام توصیفاتش ازخود وخانواده و حتی طبیعت بسیارجذاب و دل چسب است . صفحه اول کتاب راچندخطی به عنوان نمونه می نویسم:

روی واگن قرمز رنگ متروکهٔ قطار، درکنار انباری ایستاده ام. باد موهایم را روی صورتم می ریزدو هوای سرد را از یقهٔ باز پیراهنم به پوست بدنم می رساند.در نزدیکی کوهستان، تندبادها شدیدند. گویی بازدم قله، مستقیم به سر و رویمان می خورد. پایین تر، در دره، همه چیز آرام و ساکت است. دراین حالت انگار مزرعه ما درحال رقصیدن است؛

کتاب باجملات بالا آغاز می شود بخشی از آن را آوردم که متوجه نثر زیبای توصیفی کتاب و ترجمه خوب شوید.

کتاب با شرح حالی از تک تک افراد خانواده آغاز می شود از زورگوییهای پدر خانواده به مادرش و تک تک خواهر و برادرانش که موجب جداشدن دوتن از برادرانش شده واز شغل اسقاطی فروشی پدرش که با بی توجهی های او به فرزندانش موجب چه جراحات جسمی وروحی شده است واینکه باعقاید پوسیده مدرسه گمراه کننده است هیچکدام به مدرسه نرفته اند وحتی شناسنامه ندارند ومادرشان درخانه به آنها آموزش می دهد.

اما آنچه مهم است  برادرش «شان » که بیمارست وبا خشونتهای زیادی که با تارا و خواهرش وحتی برادر کوچکترش دارد زندگی ر ابر او بسیار سخت می کند و موجب تاثیرات روحی و روانی زیادی بر اوست که تا سالها با او می ماند. و روند این تلاشهای او بسیار ناراحت کننده است والبته پایداری اش به دلیل حمایت های استادان دانشگاهش از او و هوش سرشارش موجب نجاتش از سخت کیری های پدر ومادرش و د رنهایت ترک آنها است.آنچه درکتاب به آن پرداخته زورگویی های پدر و برادرهایش به او وخواهر وحتی مادرش است و همانیست که ما سالهاست درایران هم شاهد آنیم.

ایرادی که از نظر من این کتاب دارد پایانش که اصل نتیجه بخشی کتاب است و نتایجی که از تلاشهایش به دست می آورد خیلی مختصر بیان می شود و تاثیرش راکم می کند اگر بیشتر به آن پرداخته می شد بسیارتاثیرگذارتر می شد.

خوش بخوانیدش

اگرنظری دارید خوشحال می شوم برایم بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *