از امروز بتاریخ 9.9.1402 که چه روز و ماه روند و مبارکی هم داره تصمصم گرفتم به پیشنهاد استاد گرانقدرم جناب شاهین کلانتری در دوره سایت نویسنده دیروز  بود، یادداشت‌های روزانه‌مو بنویسم. به ساعت 19:40 دقیقه.

امروز به ساعت 18:02 پنجشنبه دامین سایتمو خودم به مبلغ 366240 ریال  تمدید کردم. و یکشنبه هم که هاستشو به مبلغ 4240100 ریال و ساعت 10:41 صبح تمدید کرده بودم و خیالم از این جهت راحت شد. فکر می‌کردم چون هیچی از چگونگیش نمیدونم نمیتونم اما با تیکت زدن و ایمیل کردن انجامش دادم. و دیگه نیازی نیست به کسی رو بزنم. تصمیم دارم نحوه کار با سایت رو هم کامل یاد بگیرم که هیچ نیازی به هیچکش نداشته باشم و خودم حتی از نظر فنی تمام کاراشو انجام بدم. ممکنه کمی طول بکشه اما میدونم که میتونم و کاملا از پسش بر بیام و سایتمو یکی از بهترینا بکنمش. همین جا بخودم و شما این قول رو میدم. انشاالله.