#چالش_صد_روزه_وبلاگ‌نویسی

روز نودم

آیا خدا در باران است؟

 

من یقین دارم که

«خدا در باران است!»

 

وقتی به صدایش

به نم نم بارشش

بر سقف گوش می‌سپارم

گویا خدا در من است،

گویا خدا با من است

که با نم نم بارانش

آرام بر جانم می‌نشیند.

 

وقتی می‌اندیشم تمام آنان که همزمان با من صدای باران  را می‌شنوند با من‌اند،

کنار من‌اند،

از من‌اند،

دیگر تنها نیستم.

 

تنها زمانی که حس می‌کنم تنها نیستم

«وقت بارش باران است!»

 

شاید دلیل تقدس باران

و استجابت دعا در هنگام بارش باران

این است.

 

چرا باران را همه دوست دارند؟

 

در باران بی‌چتر دویدن

بارش باران را بر چهره حس کردن

بوی خوش خاک و آب را بوییدن

تر شدن، دوباره پاک روییدن

بوی تازگی را نوشیدن

 

شاید از آن روست که باران تقدیس‌کننده است!

تقدیس کننده‌ی من، تو، ما، زندگی

 

چون خدا در باران است!

من مدت هاست باور دارم 

«خدا در باران است!»

 

#مهناز_روحانی

#قطعه_نویسی #تمرین_دوم

بوقت شنبه ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۲