مروری برکتاب آتش بدون دودازنادرابراهیمی

کتاب : آتش بدون دود درهفت جلد : نادر ابراهیمی 🚫 کتاب نایاب ⛔️آتش، بدون دود، رمان بلندی است اثر نادر ابراهیمی که در هفت جلد منتشر شده و نویسنده در آن پس از اشاره به زیبایی‌های ترکمن‌صحرا در سه جلد اول در چهار جلد بعد به شیوه‌ای داستانی-تاریخی به بیان مبارزات انقلابی معاصر پرداخته …

مروری برکتاب آتش بدون دودازنادرابراهیمی ادامه »